Schietbaan

Wij beschikken over 7 schietbanen die heel flexibel in te zetten zijn door het mooie Meyton Schotwaarderings Systeem. Al onze banen zijn in te zetten op 10, 12 en 25 meter en door de zelf gefabriceerde bridgen kan er op elk schietpunt Liggend, Knielend of Staand geschoten worden. Hierdoor kunnen we op 10 meter lucht geweer/pistool schieten, klein kaliber pistool op 10 meter. Op 12 meter klein kaliber geweer/Karabijn in alle drie houdingen schieten, en op 25 meter trainen met geweer en optiek lucht geweer.

Voordeel van de Elektronische banen is dat tijdens het schieten je precies per schot kunt volgen wat je doet en hierdoor training voor iedereen eenvoudiger is. Tijdens wedstrijden is het ook mooi dat je na het lossen van je laatste schot direct weet wat de score is en deze gelijk geprint kan worden aan de griffierstafel.

Kortom

Schitterende banen die je nog niet veel tegen komt in Nederland.

BAANREGELS

Op de baan gelden regels! Voor iedereen!  Deze regels zijn er niet voor niets, want we gaan immers met vuurwapens om. Onzorgvuldig gedrag op de schietbaan zullen wij niet toestaan. Wij begrijpen dat het voor nieuwe leden lastig is om alles te onthouden wat er tijdens de training wordt verteld. Daarom wijzen wij u er voor alle duidelijkheid op dat schietvaardigheid nauwelijks een rol speelt bij de toelating. Niemand leert immers schieten in 8 lessen. Hiervoor is veel meer oefening nodig. De wijze waarop u met een wapen omgaat (veiligheid) speelt echter de doorslaggevende rol.

VEILIGHEID STAAT ALTIJD VOOROP!

Wapens zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn “dode” materialen die alleen gevaar kunnen opleveren door de manier waarop ze worden gebruikt. Mensen die onachtzaam met wapens omgaan en een risico vormen voor zichzelf en/of collega schutters, houden wij, zoals u zult begrijpen, dan ook liever buiten onze vereniging. De schietsport is na de denksporten de veiligste sport in ons land en wij willen dit natuurlijk graag zo houden.

NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS SPORTSCHUTTER!.

Een aantal punten waar u op dient te letten:

 • U dient altijd de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
 • U mag geen wapens onbeheerd op de schietbaan achterlaten
 • Het is verboden om wapens te dragen/demonstreren of te stallen in de kantine.
 • U vervoert wapens van en naar de schietbaan conform de veiligheidseisen. Dus met geplaatste veiligheidsvlag en uitgenomen magazijn. Controleer de kamer en het magazijn op de aanwezigheid van patronen en hou de loop in een veilige richting. Zorg dat tijdens het verplaatsen een veiligheidsvlag/kamervlag geplaatst is.
 • Indien u een wapen aanpakt, controleer dan zelf of kamer en magazijn leeg zijn. 
 • Behandel een wapen altijd alsof het geladen is, ook al heeft u zich er persoonlijk van overtuigd dat het leeg is. De loop van een wapen dient altijd in een veilige richting te wijzen. 
 • Richt nooit met een wapen op mensen of dieren. Ook niet wanneer u er van bent overtuigd dat het wapen ongeladen is. Dit is een erg snelle manier om lid-af te worden. 
 • Het is verboden om weigerende patronen de baan op te gooien of in de hulzenbak te werpen. 
 • Snelvuur (zonder onderbreking in snel tempo ongecontroleerd leegschieten van het wapen) is niet toegestaan. 
 • Zonder noodzaak praten op de baan is storend en dus niet toegestaan.
 • Op uw beurt wachten, doet u in de kantine, niet op de schietbaan!
 • Laat uw schietpunt schoon achter. Ruim uw hulzen, kaarten en doosje op.
 • Het is niet toegestaan om na het gebruik van alcohol te schieten.
 • Het is niet toegestaan om te schieten onder invloed van drugs of andere medicijnen of middelen welke het reactievermogen of het beoordelingsvermogen negatief beinvloeden.
 • Mobiele telefoons dienen op de baan te worden uitgeschakeld, ofwel op stil te worden gezet.