Wapenverlof

Wanneer u de 18 jarige leeftijd hebt bereikt, is het toegestaan om gebruik te maken van vuurwapens. Om in aanmerking te komen voor een wapenverlof moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

U moet minimaal 1 jaar onafgebroken volwaardig lid te zijn van een erkende en in Nederland gevestigde schietvereniging.(aansluitende lidmaatschappen tellen mee, aspirant-periode niet).

U dient in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag minimaal 18 schietbeurten te hebben gemaakt.

Het bestuur moet een verklaring tekenen waarin wordt aangegeven dat u veilig met het aangevraagde soort wapen kunt omgaan.

U dient het wapen te kunnen aanwenden voor een door de KNSA erkende discipline op uw eigen vereniging, of ergens anders in het verband van uw vereniging.

U dient de schietsport op de vereniging in wedstrijdverband te beoefenen. In de praktijk dient u dus te hebben deelgenomen aan tenminste een interne competitie bestaande uit 5 wedstrijden of 3x een Rankingwedstrijd te hebben geschoten

U mag voor uw eerste verlof slechts een wapens aanvragen welke geschikt is voor het beoefenen van een Olympische discipline (KKP, KKR, KKG, KKK(grendel).

U dient lid te zijn van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.

Bij uw aanvraag dient u een zogenaamd Inlichtingen en Referentenformulier C4 te overleggen.

Met het volledig ingevulde en getekende WM3 formulier, ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier (C4), schietbeurtenregistratieboekje/bewijs van lidmaatschap, 2 pasfotos en uw PIN pas om te kunnen afrekenen, kunt u naar de Afdeling Korpscheftaken op het politiebureau van uw Gemeente of Regio. Alvorens een verlof tot voorhanden hebben toe te kennen, zullen zij een screening uitvoeren en bij u thuis komen kijken naar de wijze waarop u het wapen en de munitie gaat opbergen. Indien dit alles akkoord is, wordt de aanvraag omgezet in een verlof. De kosten hiervoor bedragen 10 Euro en datzelfde geldt bij een verlenging van dat verlof.

 

Gedurende 1 jaar na afgifte van dit eerste verlof mogen er geen wapens worden bijgeschreven,

 

Na 1 verlofjaar valt deze beperking weg, en mogen er maximaal 5 wapens op uw verlof staan (plus 5 wapens in medegebruik).Medegebruik betekent dat iemand anders verlofhouder van een wapen is en u dit wapen bij deze persoon mag ophalen, mee mag nemen en gebruiken op de schietbaan en aansluitend weer moet terugbrengen. U mag dit wapen dus niet zelf thuis bewaren, wél de munitie voor zover dit op uw verlof vermeld staat’). U dient een minimum aantal schietbeurten te maken van 18 stuks, ongeacht het aantal wapens. Wisselsystemen dienen wel op vergunning te staan maar nemen geen verlofplek in. Ook lucht- en CO2 wapens hoeven niet op een vergunning te staan. Voor deze wapens geldt -evenals voor wisselsets- dat men er geen schietbeurten voor hoeft te maken.

 

Na 1 verlofjaar bent u niet meer gebonden aan wapens waarmee alleen Olympische disciplines beoefend kunnen worden, maar mag u ook wapens laten bijschrijven waarmee een ISSF discipline kan worden beoefend. Dit zijn o.a. grootkaliber pistolen en revolvers met een maximaal kaliber van 9mm/.38″.

 

Na nogmaals 1 verlofjaar mag u in principe alle wapens bijschrijven die vallen een een door de KSNA erkende discipline en in verenigingsverband gebruikt kunnen worden.